Rodo

Zasady administracji danymi osobowymi

W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Firma Handlowa Art-aster  określiła odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych w procesie zamówienia  będą realizowane przez firmę F.H. Art-aster z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cicierz 6B. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia  prawa dostępu do danych, w tym żądania wydania ich kopii, realizacji prawa do ich sprostowania lub usunięcia. Jak również do prawa w ograniczeniu przetwarzania, przenoszenia danych, w tym udostępniania innemu administratorowi, jak również realizacji prawa do sprzeciwu ich w przetwarzaniu.

Punktem kontaktowym w sprawie przetwarzania Twoich Danych jest inspektor ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@spirali.pl